برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت منابع انساني در ورزش, زمستان 1398, دوره 7, شماره 1
 12 مقاله