برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت منابع انساني در ورزش, تابستان 1398, دوره 6, شماره 2
 12 مقاله