برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند, پاييز 1398, دوره 7, شماره 29 #r00812
 7 مقاله