برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي مکانيک دانشگاه تبريز, پاييز 1399, دوره 50, شماره 3 (پياپي 92) #l001004
 30 مقاله