برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه رهيافتي در مديريت بازرگاني, بهار 1399, دوره 1, شماره 1 #f00939
 7 مقاله