برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند, بهار 1398, دوره 7, شماره 27 #l00866
 6 مقاله