برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي), 1397, دوره 12, شماره 2
 6 مقاله