برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت كسب و كار هوشمند, پاييز 1397, دوره 7, شماره 25
 6 مقاله