برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه آينده پژوهي مديريت (پژوهش هاي مديريت), پاييز 1398, دوره 30, شماره 118
 15 مقاله