برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي مهندسي صنايع در سيستم هاي توليد, بهار و تابستان 1398, دوره 7, شماره 14
 12 مقاله