برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي روستايي (JOURNAL OF RESEARCH AND RURAL PLANNING), زمستان 1397, دوره 8, شماره 1 (پياپي 24)
 9 مقاله