برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي صنايع و مديريت (شريف ويژه علوم مهندسي), تابستان 1398, دوره 35-1, شماره 1/1
 15 مقاله