برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني, تابستان 1397, دوره 6, شماره 2
 10 مقاله