برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي فناوري اطلاعات مكاني, بهار 1397, دوره 6, شماره 1
 10 مقاله