برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مدل سازي پيشرفته رياضي (علوم دانشگاه شهيد چمران), پاييز و زمستان 1398, دوره 9, شماره 2
 12 مقاله