برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه آينده پژوهي مديريت (پژوهش هاي مديريت), تابستان 1398, دوره 30, شماره 117
 13 مقاله