برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه علوم كاربردي و محاسباتي در مكانيك (دانشكده مهندسي), بهار و تابستان 1397, دوره 29, شماره 2 (پياپي 18)
 10 مقاله