برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مديريت بازرگاني (دانش مديريت), پاييز 1397, دوره 10, شماره 3
 11 مقاله