برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه برنامه ريزي منطقه اي, زمستان 1397, دوره 8, شماره 32
 10 مقاله