برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصاد كشاورزي, بهار 1398, دوره 11, شماره 1 (پياپي 41)
 13 مقاله