برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي رياضي (علوم ), پاييز و زمستان 1397, دوره 4, شماره 2
 10 مقاله