برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي صنايع و مديريت (شريف ويژه علوم مهندسي), تابستان 1385, دوره 22, شماره 34 (وِيژه مديريت و مهندسي صنايع)
 13 مقاله