برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي صنايع و مديريت (شريف ويژه علوم مهندسي), پاییز و زمستان 1383, دوره 20, شماره 28 (ویژه مهندسی)
 15 مقاله