برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مهندسي صنايع و مديريت (شريف ويژه علوم مهندسي), تابستان 1384, دوره 21, شماره 30 (ويژه علوم و مهندسي)
 8 مقاله