برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت برند
 21 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت برند
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه الزهرا
مدیرمسئول:  زهرا رزمي
سردبیر:  ميراحمد اميرشاهي
:تارگاه  http://bmr.alzahra.ac.ir/
رایانامه:  bmr@alzahra.ac.ir
تلفن:  88212578 - 021
نشانی:  تهران، ميدان شيخ بهايي، دانشگاه الزهرا، دانشكده علوم اجتماعي و اقتصاد، كدپستي: 1993893973
کد ISSN:  2345-3222
نوع نشریه:  دو فصلنامه