برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه اشپكتروم ايران
 6 دوره 
عنوان نشریه:  اشپكتروم ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آلمان
مدیرمسئول:  سيد علي مغاني
سردبیر:  پروفسور فرگنر
:تارگاه  http://www.spektrum-iran.de/
رایانامه:  SPEKTRUMIRAN@IRANKULTUR.COM
تلفن:  +49 - 30 - 740715408
نمابر:  +49 - 30 - 740715419
نوع نشریه:  دو فصلنامه