برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات راهبردي بسيج
 2 دوره
عنوان نشریه:  مطالعات راهبردي بسيج
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج
مدیرمسئول:  دكتر ابراهيم نجفي
سردبیر:  دكتر خدابخش احمدي
:تارگاه  http://www.bsrq.ir/
رایانامه:  bsrq@ihu.ac.ir
تلفن:  74146868 - 021
نشانی:  تهران، انتهاي بزرگراه شهيد صياد شيرازي، ميدان سپاه، خيابان پادگان وليعصر عج، پلاك 3، طبقه هشتم، پژوهشكده مطالعات و تحقيقات بسيج
نوع نشریه:  فصلنامه