برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حسابداري دولتي
 7 دوره 
عنوان نشریه:  حسابداري دولتي
درجه علمی:  پیام نور
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه پيام نور
مدیرمسئول:  دكتر عزيز گرد
سردبیر:  دكتر علي رحماني
:تارگاه  http://gaa.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  gaapnu.ac.ir
تلفن:  44722757 - 021
نشانی:  تهران، انتهاي اتوبان شهيد همت، شهرك شهيد باقري، بعد از شهرداري منطقه 22، دانشگاه پيام نور
نوع نشریه:  فصلنامه