برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل
 3 دوره
عنوان نشریه:  پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  سيدمحمد علي تقوي
سردبیر:  محسن خليلي
:تارگاه  https://irlip.um.ac.ir/
رایانامه:  jipr@um.ac.ir
تلفن:  38806309 - 051
نمابر:  38807393 - 051
صندوق پستی:  1357
نشانی:  ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، دفتر مجله، مشهد، كدپستي: 9177948951، ايران
کد ISSN:  2322-3472
نوع نشریه:  دو فصلنامه