برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه تاريخ نامه انقلاب
 3 دوره 
عنوان نشریه:  تاريخ نامه انقلاب
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي
مدیرمسئول:  محسن بهشتي سرشت
سردبیر:  عليرضا ملائي تواني
:تارگاه  http://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir/
تلفن:  51085079 - 021
نمابر:  55235661 - 021
صندوق پستی:  134/18155
نشانی:  تهران، بزرگراه تهران، قم، حرم مطهر حضرت امام خميني، پژوهشكده امام خميني (س) و انقلاب اسلامي، كدپستي: 1815163111
کد ISSN:  2588-3496
نوع نشریه:  دو فصلنامه