برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشهاي تفسير تطبيقي
 8 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي تفسير تطبيقي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه قم
مدیرمسئول:  غلام حسين اعرابي
سردبیر:  علي احمد ناصح
:تارگاه  ptt.qom.ac.irhttp://ptt.qom.ac.ir
رایانامه:  PTT@QOM.AC.IR
نشانی:  ايران، قم، دانشگاه قم، ساختمان كتابخانه مركزي
کد ISSN:  2476-4191
نوع نشریه:  دو فصلنامه