برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مديريت سرمايه اجتماعي
 17 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت سرمايه اجتماعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس فارابي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  سيد محمود ميرخليلي
سردبیر:  حسن زراعي متين
:تارگاه  https://jscm.ut.ac.ir/
رایانامه:  jscm@ut.ac.ir
تلفن:  36166295 - 025
کد ISSN:  2423-6071
نوع نشریه:  فصلنامه