مشخصات نشريه:  

فصلنامه عصب روانشناسي
 2 دوره
عنوان نشريه:  عصب روانشناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور
مديرمسئول:  دكتر حسين زارع
سردبير:  دكتر محمد اوركي
تارگاه:  http://clpsy.journals.pnu.ac.ir/
رایانامه:  Clpsy.journals@pnu.ac.ir
تلفن:  88903940 - 021
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، خيابان استاد نجات الهي، نرسيده به چهار راه سپند، دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب، پلاك 233
كد ISSN:  2476-5023
نوع نشريه:  فصلنامه