نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي
 19 دوره 
عنوان نشریه:  رويكردهاي نوين در مديريت ورزشي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي مديريت ورزشي ايران
مدیرمسئول:  دكتر مهدي طالب پور
سردبیر:  دكتر غلامرضا شعباني بهار
:تارگاه  http://ntsmj.issma.ir
رایانامه:  info@ntsmj.issma.ir
کد ISSN:  3293-2423
نوع نشریه:  فصلنامه