برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه آموزش در علوم انساني
 1 دوره
عنوان نشریه:  آموزش در علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي
مدیرمسئول:  ايرج فيضي
سردبیر:  حسين كلانتري خليل آباد
رایانامه:  j.education@ihss.ac.ir
تلفن:  66951593
نمابر:  66492129
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان دانشگاه، خيابان شهيد وحيد نظري، شماره 47، اداره نشريات علمي
نوع نشریه:  دو فصلنامه