برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشنامه اورمزد
 25 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه اورمزد
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  سهراب سعيدي
مدیرمسئول:  سهراب سعيدي
سردبیر:  دكتر علي اصغر رستمي ابوسعيد
رایانامه:  ourmozd_literary@yahoo.com, shohrab_minab@yahoo.com
تلفن:  42353868 - 076, 09339015455
نمابر:  42353868 - 076
نشانی:  هرمزگان، ميناب، شهرك كوثر زهوكي، كوچه عدالت 25، سعيدي، اورمزد، كدپستي: 7981633519
کد ISSN:  1364-2322
نوع نشریه:  فصلنامه