برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آناليز سازه - زلزله
 6 دوره
عنوان نشریه:  آناليز سازه - زلزله
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه
مدیرمسئول:  دكتر احمد ملكي
سردبیر:  دكتر علاء الدين بهروش
:تارگاه  http://civil-strj.iau-maraghe.ac.ir/
رایانامه:  miau.journal@gmail.com
تلفن:  37454506 - 041
نمابر:  37455111 - 041
نشانی:  مراغه، بلوار شهيد درخشي، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد مراغه، ساختمان اداري انديشه، دفتر مجله
کد ISSN:  2345-6310
نوع نشریه:  فصلنامه