نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش حقوق كيفري
 19 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش حقوق كيفري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علامه طباطبايي
مدیرمسئول:  حسنعلي موذن زادگان
سردبیر:  حسين غلامي
:تارگاه  http://jclr.atu.ac.ir/
رایانامه:  allamehcriminal@atu.ac.ir
تلفن:  44737615 - 021
کد ISSN:  2345-3575
نوع نشریه:  فصلنامه