نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي ادياني
 11 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي ادياني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اديان و مذاهب
مدیرمسئول:  حجت الاسلام و المسلمين سيد ابوالحسن نواب
سردبیر:  حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن اسلامي اردكاني
:تارگاه  http://adyan.urd.ac.ir/
رایانامه:  adyan@urd.ac.ir
تلفن:  32802610-025
کد ISSN:  2345-3230
نوع نشریه:  فصلنامه