مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي ادياني
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي ادياني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه اديان و مذاهب
مديرمسئول:  حجت الاسلام و المسلمين سيد ابوالحسن نواب
سردبير:  حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن اسلامي اردكاني
تارگاه:  http://adyan.urd.ac.ir/
رایانامه:  adyan@urd.ac.ir
تلفن:  32802610-025
كد ISSN:  2345-3230
نوع نشريه:  فصلنامه