نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه مذاهب اسلامي
 11 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه مذاهب اسلامي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اديان و مذاهب
مدیرمسئول:  حجت الاسلام و المسلمين سيد ابوالحسن نواب
سردبیر:  حجت الاسلام و المسلمين محمد تقي دياري بيدگلي
:تارگاه  http://mazaheb.urd.ac.ir/
رایانامه:  mazahebeslami@urd.ac.ir
تلفن:  32802610 - 025
کد ISSN:  2423-4044
نوع نشریه:  دو فصلنامه