مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهش هاي سياستگذاري و برنامه ريزي انرژي
 3 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي سياستگذاري و برنامه ريزي انرژي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  وزارت نيرو
مديرمسئول:  حميد چيت چيان
سردبير:  داوود منظور
تارگاه:  http://epprjournal.ir
رایانامه:  energy_j2012@yahoo.com
تلفن:  27935000 - 021
نشانی:  تهران، ابتداي بزرگراه نيايش، روبروي درب جنوبي پارك ملت، ساختمان اصلي وزارت نيرو، طبقه سوم
كد ISSN:  2538-2276
نوع نشريه:  فصلنامه