برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي
 6 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي راهبردي در علوم كشاورزي و منابع طبيعي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمد شاهدي باغ خندان
سردبیر:  دكتر مرتضي خوشخوي
رایانامه:  strategie-research-journal@ias.ac.ir
تلفن:  32287103 - 071
نشانی:  تهران، بزرگراه شهيد حقاني، خروجي فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران و كتابخانه ملي، فرهنگستان علوم
کد ISSN:  4745-2423
نوع نشریه:  فصلنامه