برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي پنبه ايران
 10 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي پنبه ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات پنبه كشور
مدیرمسئول:  دكتر قربانعلي روشني
سردبیر:  دكتر عمران عاليشاه
:تارگاه  jcri.areo.irhttp://jcri.areo.ir
تلفن:  32240706 - 017
نشانی:  گرگان، خيابان شهيد بهشتي، موسسه تحقيقات پنبه كشور، كدپستي: 4916685915
کد ISSN:  2345-5306
نوع نشریه:  فصلنامه