برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله تحقيقات زبان انگليسي ايران
 10 دوره 
عنوان نشریه:  مجله تحقيقات زبان انگليسي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اروميه
سردبیر:  كريم صادقي
:تارگاه  http://ijltr.urmia.ac.ir
رایانامه:  IJLTREDITOR@GMAIL.COM
تلفن:  33384537 -044
نشانی:  دانشکده علوم انساني، دانشگاه اروميه، اروميه 165، ايران
کد ISSN:  2322-1291
نوع نشریه:  فصلنامه