مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن
 3 دوره
عنوان نشريه:  روش هاي تحليلي و عددي در مهندسي معدن
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده مهندسي معدن و متالورژي دانشگاه يزد
مديرمسئول:  عليرضا ياراحمدي بافقي
سردبير:  جواد غلام نژاد
تارگاه:  http://anm.yazd.ac.ir
تلفن:  38210994 - 035
نمابر:  38210995 - 035
صندوق پستي:  741-89195
نشانی:  يزد، صفائيه، چهارراه پژوهش، دانشگاه يزد، دانشكده مهندسي معدن و متالورژي، طبقه دوم
كد ISSN:  2251-6565
نوع نشريه:  دو فصلنامه