مشخصات نشريه:  

فصلنامه بيمه سلامت ايران
 1 دوره
عنوان نشريه:  بيمه سلامت ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  سازمان بيمه سلامت ايران
مديرمسئول:  طاهر موهبتي
سردبير:  دكتر ابوالقاسم پوررضا
تارگاه:  http://journal.ihio.gov.ir
رایانامه:  journal@ihio.gov.ir
تلفن:  96881862 - 021
صندوق پستي:  14665-865
نشانی:  تهران، شهرك قدس (غرب)، بلوار ايوانك، خيابان فلامك شمالي، نبش خيابان درخشان، پلاك 1، سازمان بيمه سلامت ايران، مركز ملي تحقيقات بيمه سلامت، طبقه 4، واحد 3، كدپستي: 1467863433
نوع نشريه:  فصلنامه