نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم و مهندسي زلزله
 27 دوره 
عنوان نشریه:  علوم و مهندسي زلزله
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
مدیرمسئول:  دكتر محمد كاظم جعفري
سردبیر:  دكترمحمد تاتار
:تارگاه  http://bese.ir
تلفن:  22297657- 021
نمابر:  22289455- 021
صندوق پستی:  19395-3913
نشانی:  تهران، خيابان شهيد دكتر لواساني (فرمانيه)، ديباجي شمالي، خيابان ارغوان، پلاك 21
کد ISSN:  2476-6097
نوع نشریه:  فصلنامه