برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بين المللي زيست شناسي آبزيان
 8 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بين المللي زيست شناسي آبزيان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن بين الملل ايران
مدیرمسئول:  دكتر سهيل ايگدري
سردبیر:  دكتر باقر مجازي اميري
:تارگاه  http://ij-aquaticbiology.com/index.php/ijab
نشانی:  گروه ماهي، دانشکده منابع طبيعي، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج، استان البرز، ايران
کد ISSN:  2322-5270
نوع نشریه:  فصلنامه