برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش نامه ريخته گري
 14 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه ريخته گري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي ريخته گري ايران
مدیرمسئول:  دكتر مجيد عباسي
سردبیر:  دكتر سيد محمد علي بوترابي
:تارگاه  http://www.foundingjournal.ir
کد ISSN:  2588-5367
نوع نشریه:  فصلنامه