نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فرماندهي و كنترل
 9 دوره 
عنوان نشریه:  فرماندهي و كنترل
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ---
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن علمي فرماندهي و كنترل ايران
مدیرمسئول:  دكتر محمدرضا عارف
سردبیر:  دكتر حسين شيرازي
:تارگاه  www.ic4i-journal.irhttp://www.ic4i-journal.ir
رایانامه:  info@ic4i.ir
تلفن:  66021150 - 021
نمابر:  66021149 - 021
نشانی:  تهران، خيابان آزادي، ضلع غربي دانشگاه صنعتي شريف، خيابان شهيد ولي الله صادقي، پلاك 26، طبقه 4، واحد 16
نوع نشریه:  فصلنامه